• AZURION 7 WITH FLEXARM AZURION 7 WITH FLEXARM

  Tên thiết bị :  Hệ thống chụp mạch cao cấp số hóa xóa nền một bình diện Azurion  Model: Azurion 7 with FlexArm Hãng sản xuất: Philips Nước sản xuất: Hà Lan -       Chuyên dụng cho các phòng mổ...

  Hãng sản xuất: Philips

 • AZURION 7 B12/12, AZURION 7 B20/12 & AZURION B20/15 AZURION 7 B12/12, AZURION 7 B20/12 & AZURION B20/15

  Tên thiết bị :  Hệ thống chụp mạch cao cấp số hóa xóa nền hai bình diện Azurion Model: Azurion 7 Hãng sản xuất: Philips  Nước sản xuất: Hà Lan -       Chuyên dụng cho các ứng dụng can thiệp tim...

  Hãng sản xuất: Philips

 • AZURION 7F12, AZURION 7C12, AZURION 7F20 & AZURION 7C20 AZURION 7F12, AZURION 7C12, AZURION 7F20 & AZURION 7C20

  Tên thiết bị :  Hệ thống chụp mạch cao cấp số hóa xóa nền một bình diện Azurion Model: Azurion 7 Hãng sản xuất: Philips Nước sản xuất: Hà Lan -       Chuyên dụng cho các ứng dụng can thiệp tim...

  Hãng sản xuất: Philips

 • AZURION 3F12 & AZURION 3F15 AZURION 3F12 & AZURION 3F15

  Tên thiết bị :  Hệ thống chụp mạch cao cấp số hóa xóa nền một bình diện Azurion Model: Azurion 3 Hãng sản xuất: Philips Nước sản xuất: Hà Lan -       Chuyên dụng cho các ứng dụng can thiệp tim...

  Hãng sản xuất: Philips