Giới thiệu công ty
        Công ty TNHH Thương mại Vật tư Khoa học Kỹ thuật (Tên viết tắt là Tramat CO.,LTD) có địa chỉ tại số 12 Hàng Đường - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 2199 ngày 04/06/1993 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 040932 ngày 07/06/1993 của Trọng tài kinh tế Thành phố Hà Nội.
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức công ty bao gồm Hội đồng Sáng lập công ty và các phòng ban liên quan