Cân phân tích - Analytical Balance - Hãng PRECISA / Thụy Sỹ

Cân phân tích - Analytical Balance - Hãng PRECISA / Thụy Sỹ
Các dòng cân phân tích được sản xuất 100% từ Thụy Sĩ với các tiêu chuẩn cao nhất và chính xác nhất trên thế giới.
Các dòng cân phân tích 5 số lẻ, cân phân tích 4 số lẻ, cân sấy ẩm... sản xuất bởi Precisa được sản xuất 100% từ Thụy Sĩ với các tiêu chuẩn cao nhất và chính xác nhất trên thế giới.
Sản phẩm liên quan