CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT

Văn phòng Hà Nội
Trụ sở chính: 12 Hàng Đường, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: 12-14 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24 3928 2390 - 84 24 3928 2391 / Fax: 84 24 3825 1746

Chi nhánh TP. HCM
Địa chỉ: 6A-6B Nguyễn Cảnh Chân, Q1, TP. HCM
Tel: 84 28 3920 1183 - 84 28 3920 1184 / Fax: 84 28 3920 1448