Máy sinh khí Hyđrô/ Nitơ – Hãng sản xuất: PEAK SCIENTIFIC / UK

Máy sinh khí Hyđrô/ Nitơ – Hãng sản xuất: PEAK SCIENTIFIC / UK
Thiết bị tạo khí dùng trong phân tích được ứng dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm trên thế giới và tại Việt Nam với giá thành hợp lý và độ bền cao.
Thiết bị tạo khí dùng trong phân tích - Hãng Peak Scienific gồm các máy sinh ký Hydro (Hydrogen Generator) và máy sinh khí Nito (Nitrogen Generator). Thiết bị được ứng dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm trên thế giới và tại Việt Nam với giá thành hợp lý và độ bền cao.
Sản phẩm liên quan