Hệ thống quang phổ cao tần cảm ứng ghép nối khối phổ – Hãng sản xuất SHIMADZU / Nhật Bản

Hệ thống khối phổ plasma ghép cặp cảm ứng (ICP-MS) sử dụng công nghệ ORS thế hệ thức 4. UHMI cho phép phân tích nền mẫu có hàm lượng rắn hòa tan cao đến 25% và phân tích ở chế độ plasma lạnh cho các nền mẫu phức tạp. Plasma có thể điều chỉnh theo phương X, Y, Z. Hệ thống phân tích nhanh và đồng thời nhiều nguyên tố, cho giới hạn phát hiện tới vài ppt.
Hệ thống khối phổ plasma ghép cặp cảm ứng (ICP-MS) sử dụng công nghệ ORS thế hệ thức 4 cho phép loại trừ cản nhiễu hoàn toàn. UHMI cho phép phân tích nền mẫu có hàm lượng rắn hòa tan cao đến 25% và phân tích ở chế độ plasma lạnh cho các nền mẫu phức tạp. Plasma có thể điều chỉnh theo phương X, Y, Z.
Hệ thống phân tích nhanh và đồng thời nhiều nguyên tố, cho giới hạn phát hiện tới vài ppt.

Sản phẩm liên quan