Máy lọc nước siêu sạch – Hãng sản xuất: Merck Milipore / Đức

Máy lọc nước siêu sạch – Hãng sản xuất: Merck Milipore / Đức
Nước tinh khiết cung cấp từ máy lọc nước siêu sạch Merck Millipore phù hợp cho nhiều ứng dụng.
Nước tinh khiết cung cấp từ máy lọc nước siêu sạch Merck Millipore phù hợp cho nhiều ứng dụng như sắc ký lỏng (HPLC), sắc ký lỏng ghép khối phổ 2 lần (LCMS/MS), sắc ký khí (GC), sắc ký khí ghép khối phổ 2 lần (GC-MS/MS), quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS), quang phổ phát xạ ICP, ICP-MS, sinh học phân tử, phân tích TOC, nuôi cấy tế bào, IVF…
Sản phẩm liên quan