Bộ tiêm mẫu cho sắc ký – Hãng sản xuất: HTA / Italia

Bộ tiêm mẫu cho sắc ký – Hãng sản xuất: HTA / Italia
Bộ tiêm mẫu cho sắc ký của hãng HTA/ Italia là một giải pháp công nghệ cho phần tiêm mẫu tự động của các loại máy sắc ký.
Bộ tiêm mẫu cho sắc ký của hãng HTA/ Italia là một giải pháp công nghệ cho phần tiêm mẫu tự động của các loại máy sắc ký. Nó tích hợp được cho tất cả các hãng (Agilent, Shimadzu, Thermo…). Với các loại tiêm mẫu lỏng, tiêm mẫu khí, tiêm mẫu hơi.
Sản phẩm liên quan