Cột sắc ký, vial – Hãng sản xuất: THERMO SCIENTIFIC / Mỹ

Cột sắc ký, vial – Hãng sản xuất: THERMO SCIENTIFIC / Mỹ
Chúng tôi là đại lý chính thức phân phối các sản phẩm tiêu hao sắc ký: cột sắc ký lỏng LC, cột sắc ký khí GC, lọ đựng mẫu, phụ kiện tiêu hao cho các máy sắc ký Thermo.
Chúng tôi là đại lý chính thức phân phối các sản phẩm tiêu hao sắc ký: cột sắc ký lỏng LC, cột sắc ký khí GC, lọ đựng mẫu, phụ kiện tiêu hao cho các máy sắc ký Thermo.
Sản phẩm liên quan