Các sản phẩm tiêu hao sắc ký – Hãng sản xuất: AGELA TECHNOLOGIES / Trung Quốc

Các sản phẩm tiêu hao sắc ký – Hãng sản xuất: AGELA TECHNOLOGIES / Trung Quốc
Các sản phẩm như: bộ chiết SPE, lọ đựng mẫu, cột sắc ký, lọc dung môi....
Từ công nghệ phân tách sắc ký GC, HPLC đến công cụ tinh chế và chuẩn bị mẫu là giải pháp của AGELA để giải quyết các thách thức phân tách và thanh lọc của các nhà nghiên cứu, các phòng thí nghiệm, từ phân tích dược phẩm, công nghiệp, lâm sàng đến phân tích môi trường và thực phẩm...

Các sản phẩm như: bộ chiết SPE, lọ đựng mẫu, cột sắc ký, lọc dung môi....

Sản phẩm liên quan