Máy sắc ký khí khối phổ – Hãng sản xuất SHIMADZU / Nhật Bản

Máy sắc ký khí khối phổ – Hãng sản xuất SHIMADZU / Nhật Bản
Hệ thống sử dụng công nghệ Extractor Ion Source mới có độ nhạy cao; Detecter Triple-Axis với bộ nhân điện ba kênh (EM) có tuổi thọ cao; Kỹ thuật Backflush
Hệ thống sử dụng công nghệ Extractor Ion Source mới có độ nhạy cao cho giới hạn phát hiện tới Low-femtogram
Đo, thu kết quả ở các dạng Scan, SIM và đồng thời
Detecter Triple-Axis với bộ nhân điện ba kênh (EM) có tuổi thọ cao
Kỹ thuật Backflush giúp loại bỏ cấu tử không cần quan tâm, sạch đầu dò, tăng tuổi thọ cho cột.

Sản phẩm liên quan