Máy quang phổ hồng ngoại (UV- VIS) – Hãng sản xuất SHIMADZU / Nhật Bản

Hệ thống quang phổ hồng ngoại - Cary 630 FTIR Spectrometer được thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, sáng tạo, và trực quan. Cung cấp kết quả chính xác và nhanh chóng.Ứng dụng trong các lĩnh vực năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm và học thuật.
Hệ thống quang phổ hồng ngoại - Cary 630 FTIR Spectrometer được thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, sáng tạo, và trực quan.
Ứng dụng để phân tích định tính, định lượng các mẫu rắn, lỏng, khí. Cung cấp kết quả chính xác và nhanh chóng.
Ứng dụng trong các lĩnh vực năng lượng, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm và học thuật.

Sản phẩm liên quan