Trạm kiểm định di động – Hãng sản xuất ENG / Mỹ

Trạm kiểm định di động – Hãng sản xuất ENG / Mỹ
Trạm kiểm định di động của hãng ENG/ Mỹ là hệ thống phòng thí nghiệm di động được tích hợp trên xe chuyên dụng. Có thể lấy mẫu, phân tích cho kết quả ngay tại hiện trường
Trạm kiểm định di động của hãng ENG/ Mỹ là hệ thống phòng thí nghiệm di động được tích hợp trên xe chuyên dụng. Trên xe được trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ như một phòng thí nghiệm thông thường. Có thể lấy mẫu, phân tích cho kết quả ngay tại hiện trường
Sản phẩm liên quan