Thiết bị nhiệt phân – Hãng sản xuất: FRONTIER LAB / Nhật Bản

Thiết bị nhiệt phân – Hãng sản xuất: FRONTIER LAB / Nhật Bản
Hãng Frontier Lab / Nhật bản nổi tiếng với các thiết bị đa chức năng cho phân tích khí cải tiến (EGA), giải hấp nhiệt (TD), nhiệt phân (Py), Heart-Cut EGA tương thích với mọi thiết bị GC hay GC/MS
Hãng Frontier Lab / Nhật bản nổi tiếng với các thiết bị đa chức năng cho phân tích khí cải tiến (EGA), giải hấp nhiệt (TD), nhiệt phân (Py), Heart-Cut EGA tương thích với mọi thiết bị GC hay GC/MS
Sản phẩm liên quan