Thiết bị giải hấp nhiệt – Hãng sản xuất: MARKES / Anh

Thiết bị giải hấp nhiệt - Thermal Desorption của hãng Markes (Anh) được thiết kế sử dụng kết hợp với thiết bị phân tích tăng khả năng tự động hóa và khả năng phân tích vết các hợp chất bay hơi và bán bay hơi.
Thiết bị giải hấp nhiệt - Thermal Desorption của hãng Markes (Anh) được thiết kế sử dụng kết hợp với thiết bị phân tích tăng khả năng tự động hóa và khả năng phân tích vết các hợp chất bay hơi và bán bay hơi.
Sản phẩm liên quan