Máy quang phổ phát xạ nguyên tử – Hãng sản xuất SHIMADZU / Nhật Bản

Hệ thống phát xạ nguyên tử plasma ghép cặp cảm ứng có thể phân tích nhanh đồng thời nhiều nguyên tố, tiết kiệm chi phí và thời gian, dễ vận hành, plasma hoạt động ổn định. 
Hệ thống phát xạ nguyên tử plasma ghép cặp cảm ứng có thể phân tích nhanh đồng thời nhiều nguyên tố. Có thể tiết kiệm chi phí và thời gian, dễ vận hành, plasma hoạt động ổn định.
Hệ thống sử dụng kỹ thuật Dual View đo dọc trục và xuyên tâm đồng thời với công nghệ DSC cho phép phân tích đồng thời các nguyên tố có khả năng hyfride với các nguyên tố khác có giới hạn phát hiện tới ppb...

Sản phẩm liên quan