Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử – Hãng sản xuất SHIMADZU / Nhật Bản

Được điều khiển bằng máy tính. Cho phép phân tích nhanh tuần tự các nguyên tố. Đo tất cả các kim loại trong một lần chạy mẫu. Cải thiện năng suất lên đến 50% giúp tiết kiệm nhân sự và giảm chi phí trong quá trình phân tích.
Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử được điều khiển bằng máy tính.
Cho phép phân tích nhanh tuần tự các nguyên tố.
Đo tất cả các kim loại trong một lần chạy mẫu.
Mẫu được đưa vào chỉ một lần
Cải thiện năng suất lên đến 50%
Giảm thời gian chết, thời gian chờ trong quá trình phân tíchmẫu giúp tiết kiệmnhân sự và giảm chi phí trong quá trình phân tích.