Máy phân tích thủy ngân – Hãng sản xuất LUMEX INSTRUMENT / Nga

Máy phân tích thủy ngân của Lumex Instrument là một thiết bị nhỏ gọn được thiết kế để kiểm soát vấn đề ô nhiễm thủy ngân trong môi trường làm việc.
Máy phân tích thủy ngân của Lumex Instrument là một thiết bị nhỏ gọn được thiết kế để kiểm soát vấn đề ô nhiễm thủy ngân trong môi trường làm việc: ứng phó khuẩn cấp với sự cố tràn thủy ngân, xác minh làm sạch tràn thủy ngân, ứng dụng vệ sinh an toàn lao động, giám sát nơi làm việc tại các địa điểm nơi xử lý thủy ngân, xử lý và tái chế đèn huỳnh quang, sàng lọc chất thải....
Sản phẩm liên quan