Hệ thống i-QCRx – Hãng sản xuất BWTEK / Mỹ

Hệ thống i-QCRx – Hãng sản xuất BWTEK / Mỹ
Hệ thống i-QCRx khắc phục các khó khăn trong việc phát hiện ra những sai sót trong quá trình chuẩn bị cho điều trị ung thư và các loại bệnh quan trọng khác, cung cấp thông tin định tính và định lượng gần với thời gian thực của các hoát chất trị bệnh.
Hệ thống i-QCRx sử dụng công nghệ phổ tiên tiến nhằm khắc phục các khó khăn trong việc phát hiện ra những sai sót trong quá trình chuẩn bị cho điều trị ung thư và các loại bệnh quan trọng khác. Nó cung cấp thông tin định tính và định lượng gần với thời gian thực của các hoát chất trị bệnh, narcotics, kháng sinh, kháng thể và các dược chất hoạt động khác trong dung dịch đệm.
Sản phẩm liên quan