Hệ thống điện di mao quản – Hãng sản xuất LUMEX INSTRUMENT / Nga

Hệ thống điện di mao quản của Lumex instrument là hệ thống có độ nhạy chưa từng có, khả năng phân tích nhanh đồng thời, tiết kiệm hóa chất và thời gian phân tích.
Hệ thống điện di mao quản của Lumex instrument là hệ thống có độ nhạy chưa từng có, khả năng phân tích nhanh đồng thời, tiết kiệm hóa chất và thời gian phân tích. Ứng dụng trong các lĩnh vực:
- Phân tích môi trường
- Thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y
- Kiểm soát thực phẩm
- Dược sinh học (Biopharma)

Sản phẩm liên quan