Bộ chiết pha rắn tự động – Hãng sản xuất: PROMOCHROM / Canada

Dùng kết hợp với các kỹ thuật phân tích, trong các lĩnh vực như phân tích thuốc trừ sâu, ô nhiễm môi trường, thực phẩm, đồ uống
Dùng kết hợp với các kỹ thuật phân tích LC, LC-MS, GC, GC-MS, trong các lĩnh vực như phân tích thuốc trừ sâu, ô nhiễm môi trường, thực phẩm, đồ uống…. Xử lý các mẫu nước ngầm, nước mặt, nước thải, thậm chí là các mẫu huyền phù rắn.
Sản phẩm liên quan