• Hệ thống máy chụp mạch một bình diện Allura FD10, Allura FD20 Hệ thống máy chụp mạch một bình diện Allura FD10, Allura FD20

    -       Hệ thống dùng để chẩn đoán thần và can thiệp tim mạch. -       Thiết kế gắn sàn với cánh tay C linh hoạt và giá treo màn hình treo trần -       Công nghệ cảm biến phẳng độ phân giải cao...

    Hãng sản xuất: Philips

  • Hệ thống máy chụp mạch một bình diện Allura Centron Hệ thống máy chụp mạch một bình diện Allura Centron

    -          Hệ thống dùng để chẩn đoán và can thiệp tim mạch. -          Thiết kế gắn sàn với cánh tay C linh hoạt và giá treo màn hình treo trần -          Công nghệ Detector phẳng độ phân...

    Hãng sản xuất: Philips