Máy ly tâm – Hãng HEMRLE / Đức

Máy ly tâm – Hãng HEMRLE / Đức
HERMLE Labortechnik GmbH với các sản phẩm máy ly tâm được ứng dụng trong các lĩnh vực: phân tích, y học, bệnh viện,...
HERMLE Labortechnik GmbH với các sản phẩm máy ly tâm được ứng dụng trong các lĩnh vực: phân tích, y học, bệnh viện,...