Hệ thống điện di – Hãng CLEAVER SCIENTIFIC / Anh

Hệ thống điện di – Hãng CLEAVER SCIENTIFIC / Anh
CLEAVER SCIENTIFIC với các dòng sản phẩm: hệ thống điện di đứng, điện di ngang, điện di mini, bộ nguồn điện di, hệ thống điện di biến tính, máy đọ ảnh Gel, buồng soi UV,... phân tích, y sinh học, bệnh viện,...
CLEAVER SCIENTIFIC với các dòng sản phẩm: hệ thống điện di đứng, điện di ngang, điện di mini, bộ nguồn điện di, hệ thống điện di biến tính, máy đọ ảnh Gel, buồng soi UV,... phân tích, y sinh học, bệnh viện,...
Sản phẩm liên quan
  • Máy ly tâm – Hãng HEMRLE / Đức Máy ly tâm – Hãng HEMRLE / Đức

    HERMLE Labortechnik GmbH với các sản phẩm máy ly tâm được ứng dụng trong các lĩnh vực: phân tích, y học, bệnh viện,...

    Hãng sản xuất: HERMLE Labortechnik GmbH